CERTIFICARI

Certificari obtinute de firma noastra


A sigurarea calitatii constituie o componenta principala a sistemului calitatii in activitatea firmei si reprezinta un segment important al activitatii conducerii in general. AXA INVEST are declarata o politica si o strategie in domeniul calitatii.

Politica in domeniul calitatii defineste liniile directoare, obiectivele politicii in domeniul calitatii, declaratia managementului. Managementul la cel mai inalt nivel in societate are delegat un “Reprezentant al managementului pentru calitate” cu o autoritate bine definita pentru a stabili, implementa, mentine si imbunatati sistemul de asigurarea calitatii adecvat activitatii si specificului societatii.

In paralel cu sistemul de management al calitatii, AXA INVEST are implementate si mentinute sistemele de management al mediului conform SR EN ISO 14001 :2005, al sanatatii si securitatii ocupationale conform cerintelor SR OHSAS 18001 :2008.